Kalendarium

 

 

Januari
 

 • 15  Allt material från december bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Årsbokslut per 31 augusti till revisorn för granskning.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 17 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för november, sociala avgifter och källskatt för december, f-skatt.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för december eller kvartalsredovisning för oktober-december.

 • 31 Kontrolluppgifter skall vara SKV tillhanda.

 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 30 juni skall vara Bolagsverket  tillhanda.

 
Februari
 

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för december eller kvartalsmoms för okto  ber - december, sociala avgifter och källskatt för januari, årsmoms för januari?december   gällande handelsbolag, f-skatt. 

 • 12 Insättning på skattekonto av beräknad skatt från föregående år, över 20 000 kr, för att   slippa kostnadsränta.

 • 15 Allt material från januari bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för januari.

 • 28 Årsstämma för bokslut per 31 augusti.

 
Mars
 

 • 1-31 Allt material gällande inkomstdeklaration bör vara Mowen tillhanda så fort inkomstdekla-rationen kommit.

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för januari, sociala avgifter och källskatt   för februari, f-skatt.

 • 12 Betalning av kvarskatt från inkomståret två år tidigare.

 • 15 Allt material från februari bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för februari.

 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 31 augusti skall vara Bolagsver-  ket tillhanda.

April
 

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för februari, sociala avgifter och källskatt för mars, f-skatt.

 • 15 Allt material från mars bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för mars eller kvartalsredovisning för januari- mars.

 


Maj
 

 • 2 Inkomstdeklaration utan anstånd SKV tillhanda.

 • 2 Insättning på skattekonto av beräknad skatt från föregående år, under 20 000 kr, för att slippa kostnadsränta.

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för mars eller kvartalsmoms för januari- mars, sociala avgifter och källskatt för april, f-skatt.

 • 15 Allt material från april bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Inkomstdeklaration med byråanstånd, 1:a inlämningen SKV tillhanda.

 • 15 Årsbokslut per 31 december till revisorn för granskning senast.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för april.

 • 31 Inkomstdeklaration med byråanstånd, 2:a inlämningen SKV tillhanda.

 


Juni
 

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för april, sociala avgifter och källskatt för maj, f-skatt.

 • 15 Allt material från maj bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Inkomstdeklaration med byråanstånd, sista chansen SKV tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för maj.

 • 30 Årsstämma för bokslut per 31 december.

 


Juli
 

 • Mowen har semesterstängt v29-31.

 • 5 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 5-10 Lönekörning.

 • 10 Allt material från juni bör vara Mowen tillhanda.

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för maj, sociala avgifter och källskatt för juni, f-skatt.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för juni eller kvartalsredovisning för april-juni.

 • 31 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut 31 december skall vara Bolagsver ket tillhanda.

 

 

Augusti
 

 • 15 Allt material från juli bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 17 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för juni eller kvartalsmoms för april-juni, sociala avgifter och källskatt för juli, f-skatt.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för juli.'

September

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för juli, sociala avgifter och källskatt för augusti, f-skatt.

 • 15 Allt material från augusti bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Årsbokslut per 30 april till revisorn för granskning.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för augusti.

 


Oktober

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för augusti, sociala avgifter och källskatt för september, f-skatt.

 • 15 Allt material från september bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för september eller kvartalsredovisning för juli- september.

 • 31 Årsstämma för bokslut per 30 april.

 


November
 

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för september eller kvartalsmoms för juli- september, sociala avgifter och källskatt för oktober, f-skatt.

 • 15 Allt material från oktober bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Årsbokslut per 30 juni till revisorn för granskning.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för oktober.

 • 30 Årsredovisning och ev. revisionsberättelse för bokslut per 30 april skall vara Bolagsverket tillhanda.

 


December
 

 • 12 Skattedeklaration och betalning till SKV; moms för oktober, sociala avgifter och källskatt för november, f-skatt.

 • 15 Allt material från november bör vara Mowen tillhanda.

 • 15 Underlag för löneberedning bör vara Mowen tillhanda.

 • 15-20 Lönekörning.

 • 20 Periodisk sammanställning EU försäljning för november.

 • 31 Årsstämma för bokslut per 30 juni.

 • 31 Gott Nytt bokföringsår.

Vårt fokus ligger på ett kundnära samarbete med personlig service och hög tillgänglighet.

FRÅGA OSS!

 

Vi tar hand om allt från betalningar av leverantörer, lönehantering, bokföring, skatter, bokslut, bokslutsrapport, deklarationer, bolagsärenden mm, men fungerar även som stöd/rådgivare vid löpande redovisning, hjälpa till med månadsavstämningen, bokslutet och deklarationen. Ni väljer nivån.
Vi hanterar allt från privatpersoner till koncerner. Alla företagsformer från enskild firma till publika aktiebolag. Skattefrågor i ägarledda bolag till expansion och försäljning. Vi hjälper till med att starta/registrera, köpa/sälja, fusionera eller likvidera företag. Kort sagt nästan allt som har med företagande att göra. Slå en signal så berättar vi mer.

HITTA HIT

 

 

NYHETER

 

Nyheter kommer inom kort.