Tjänster

 

Vi erbjuder följande redovisningstjänster:

 

* Löpande bokföring 

* Fakturering 

* Kravhantering 

* Registrering och betalning av leverantörsfakturor 

* Avstämningar 

* Skattedeklarationer 

* Löpande rapportering

 

Vi sköter de flesta kunder från vårt kontor, men möjligheten att vi kommer ut till er finns givetvis också.

 

 

Vi utför följande tjänster inom löne- och personaladministration:

* Lönehantering 

* Förmånsberäkning 

* Utbetalningar 

* Semester 

* Skattedeklarationer 

* Kontrolluppgifter

 

 

Vi skapar och skickar ut lönespecifikationer till era anställda utefter de underlag vi erhåller från er.

 

Bokslut och årsredovisningar.

* Avstämningar 

* Sedvanliga bokslutsreservationer 

* Bokslutspärm med specifikationer till revisor 

* Årsredovisning 

* Kontakt med revisor 

Vi producerar ett komplett bokslut som revisorn skall granska.

 

 

Inkomstdeklarationer.

* Privatpersoner 

* Enskild firma 

* Aktiebolag 

* Övriga företagsformer

 

Vi upprättar samtliga deklarationshandlingar för såväl bolaget som dess ägare.

 

 

Konsultationer

* Bolagsbildningar 

* PRV-ärenden 

* Skattekonsultationer 

* Kontakter med myndigheter 

* Fusioner 

* Likvidationer 

* Företagsöverlåtelser

 

 

Vi bistår med upprättande av samtliga dokument i samband med nybildningar och bolagsändringar.

Vårt fokus ligger på ett kundnära samarbete med personlig service och hög tillgänglighet.

FRÅGA OSS!

 

Vi tar hand om allt från betalningar av leverantörer, lönehantering, bokföring, skatter, bokslut, bokslutsrapport, deklarationer, bolagsärenden mm, men fungerar även som stöd/rådgivare vid löpande redovisning, hjälpa till med månadsavstämningen, bokslutet och deklarationen. Ni väljer nivån.
Vi hanterar allt från privatpersoner till koncerner. Alla företagsformer från enskild firma till publika aktiebolag. Skattefrågor i ägarledda bolag till expansion och försäljning. Vi hjälper till med att starta/registrera, köpa/sälja, fusionera eller likvidera företag. Kort sagt nästan allt som har med företagande att göra. Slå en signal så berättar vi mer.

HITTA HIT

 

 

NYHETER

 

Nyheter kommer inom kort.